Nya lagrummet.se - vad kommer sedan?

I den här versionen av lagrummet.se kan du söka i det redaktionella material vi själva har publicerat.

I nästa steg blir det möjligt att söka i lagar och förordningar, och i vägledande avgöranden (rättspraxis) från domstolar. Efter hand kommer allt fler rättskällor bli sökbara direkt från lagrummet.se.

En betaversion av webbplatsen där du kan söka i rättskällor kommer under våren.

Senast granskad: 2014-12-08