Det offentliga rättsinformationssystemet

Vad är rättsinformationssystemet?

Rättsinformationssystemet regleras i rättsinformationsförordningen (1999:175). Enligt den är Domstolsverket samordningsmyndighet för att ta fram ett rättsinformationssystem.

Rättinformationssystemet ska

Det finns rättsinformation som offentliga myndigheter är skyldiga att tillhandahålla. Domstolsverket har rätt att besluta att myndigheterna ska använda en viss standard för att märka och strukturera denna information så att det blir enkelt att söka i den.

Rättsinformationsförordningen (1999:175)

Rättsdatalagret

Samordningsmyndigheten har tagit fram en standard för att märka information som regleras av rättsinformationsförordningen. Standarden bygger på en märkning som gör det möjligt att strukturera informationen så att den bland annat blir sökbar och sammanhållen med hjälp av länkar.

När en myndighet anpassat sin rättskälla till den gemensamma standarden kan Domstolsverket hämta in informationen till rättsdatalagret.

Rättsinformationssystemets projektdokumentation

Introduktioner för olika målgrupper, handböcker om rättskällorna, tekniska specifikationer med mera har vi samlat på en egen webbplats.

Rättsinformationssystemets projektdokumentation

Kontakta oss

Om du vill veta mer kan du skicka e-post till hej robot

Senast granskad: 2014-12-08