Länkar du hittar på lagrummet.se

Lagrummet.se länkar till rättsinformation

På lagrummet.se hittar du länkar till rättsinformation enligt anvisningarna i rättsinformationsförordningen. 
Rättsinformationsförordning (1999:175)

Endast de myndigheter som har rätt att utfärda föreskrifter enligt författningssamlingsförordningens bilaga 1 finns med i lagrummet.se.
Författningssamlingsförordning (1976:725)

Lagrummet.se länkar till offentlig information

Vi länkar till offentliga organisationer och källor som är nära relaterade till rättsinformation. Vad som menas med nära relaterade i det här sammanhanget bedömer redaktionen för lagrummet.se.

Kommuner och regioner är inte med i lagrummet.se

Kommunala föreskrifter är inte nåbara från lagrummet.se. Sök dem i stället direkt hos ansvariga kommuner och regioner.

Trafikföreskrifter från kommuner och myndigheter är samlade i Svensk trafikföreskriftssamling (STFS).

Senast granskad: 2021-11-02