Tillgänglighetsredogörelse

Domstolsverket står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur lagrummet.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet Innehåll som inte är tillgängligt, för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från lagrummet.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss genom att skicka e-post till hej robot.

Svarstiden är normalt en vecka.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss via e-post till hej robot så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Lagrummet.se uppvisar brister bland annat för element på startsidan och för vissa bilder och struktur.  

Avsikten är att ta fram en helt ny webbplats som kan vara klar under 2022. 

Oskäligt betungande anpassning

Domstolsverket åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service för de brister som finns på webbplatsen.

Domstolsverket är samordningsmyndighet för det offentliga rättsinformationssystemet, som har sin grund i Rättsinformationsförordning (1999:175). Lagrummet.se ingår som en del i systemet. Sedan en tid tillbaka pågår i Regeringskansliet en översyn av rättsinformationsförordningen som förväntas resultera i förändrad inriktning för webbplatsen. Domstolsverket avvaktar resultatet av denna översyn innan arbetet med att ta fram en ny webbplats kan starta.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har uppskattat tillgängligheten utan granskning.

Webbplatsen publicerades den 30 mars 2015.

Redogörelsen uppdaterades senast den 13 mars 2023. 

 

Senast granskad: 2023-03-13