Juridisk information

Här hittar du information som myndigheter enligt lag ska lämna vid användning av sina webbplatser. Bakom lagrummet.se står myndigheten Domstolsverket. 

Kontaktuppgifter

Domstolsverket

Postadress: 551 81 Jönköping

Telefon (växel): 036-15 53 00

E–postadress: hej robot

Besöksadress: Kyrkogatan 32

Organisationsnummer: 202100-2742 

Dataskyddsombud: Emilie Shami, DOV.Dataskyddsombud@dom.se

Behandling av personuppgifter

Styrande dokument

Myndigheten styrs av:

Domstolsverkets instruktion

 
Senast granskad: 2021-10-28