Om lagrummet.se

Lagrummet.se är en gemensam webbplats för den offentliga förvaltningens rättsinformation. Via lagrummet.se hittar du rättsinformation hos

  • regeringen
  • riksdagen
  • högre domstolar
  • statliga myndigheter.

Du hittar även en del internationell information.

Varje myndighet ansvarar för innehållet i sin egen rättsinformation och hur det publiceras på internet.

På lagrummet.se får du lära dig hur nya lagar stiftas steg för steg. Du hittar även en samling av de vanligaste frågorna som kommer till redaktionen och en ordlista som förklarar juridiska begrepp.

Vi tar gärna emot synpunkter på sidans utformning. Om du har frågor om innehållet i ett dokument från en myndighet vänder du dig direkt till myndigheten.

Kontakta redaktionen på lagrummet.se

Domstolsverket står bakom lagrummet.se

Den statliga myndigheten Domstolsverket ansvarar för lagrummet.se. För innehållet på de webbplatser lagrummet.se länkar till ansvarar respektive organisation.

Senast granskad: 2021-11-02