Rättspraxis

På den här sidan hittar du vägledande avgöranden från domstolar och myndigheter. Du hittar också en sammanställning över beslut om förtursförklaringar i domstol.

Domstolars vägledande avgöranden

Myndigheters vägledande avgöranden

Domstolars beslut om förtursförklaring

Senast granskad: 2023-01-05