Så svarar vi på e-post

Vi besvarar e-post enligt följande riktlinjer:

Vi svarar på dina frågor

Vi besvarar dina frågor om lagrummet.se och hjälper dig att hitta på webbplatsen.

Vi är opartiska

Du får svar inom två dagar

Vi besvarar breven så fort som möjligt, om möjligt inom två vardagar. Vi tar oss tid att sätta oss in i frågan så att vi kan lämna ett korrekt svar. Om ett brevsvar av särskilda skäl dröjer mer än två vardagar meddelar vi dig detta.

Vi sparar breven i tre månader

Vi sparar de brev vi besvarat digitalt. Efter tre månader tas breven bort.

Senast granskad: 2022-05-05