Rättsprocessens olika steg

Nedan ser du en bild över rättsprocessens olika steg. Både huvud- och underrubriker i cirkeln är klickbara. Du kan läsa mer under varje rubrik.

Lagstiftningsprocessen

En fråga som leder till att riksdagen beslutar om en ny lag utgår ofta från en medborgare – antingen direkt via enskilda personer eller organisationer, eller indirekt från folkvalda politiker i regeringen och riksdagen. Frågan kan vara motiverad av vallöften, samhällsdebatter eller andra händelser i samhället. När lagen är beslutad och har börjat tillämpas blir den så småningom en fråga för domstolens bedömning. När domstolar dömer utifrån lagstiftningen så riktar sig domen i allmänhet mot just medborgaren – cirkeln är sluten. 

Förarbeten Författningar Rättspraxis Internationellt material

Senast granskad: 2019-09-18