Rättsinformation - rättskällorna

Rättsinformation är ett samlingsbegrepp för alla dokument som är ett resultat av rättsprocessens steg. På lagrummet.se finns länkar till alla dessa dokument.

Författningar är ett gemensamt namn för lagar, förordningar och föreskrifter. Författningar är bindande regler. Riksdagen beslutar om lagar, regeringen om förordningar och myndigheterna om föreskrifter.

Om du vill lära dig mer om rättsprocessen kan du gå till sidan Rättsprocessens olika steg

Vill du veta mer om de olika begreppen på den här sidan? Gå då till vår ordlista A–Ö

Rättsinformationen brukar delas i fyra olika huvudgrupper: förarbeten, författningar, rättspraxis och internationellt material.

Förarbeten

I gruppen förarbeten ingår

Författningar

I gruppen författningar ingår

På lagrummet.se hittar du författningar under lagar och förordningar och under myndigheters föreskrifter.

Rättspraxis

I gruppen rättspraxis ingår

Internationellt material

I gruppen internationellt material ingår

Senast granskad: 2021-11-02