Författningar

Nedan ser du en bild över rättsprocessens olika steg. Både huvud- och underrubriker i cirkeln är klickbara. Du kan läsa mer under varje rubrik.

Författningar

Internationellt material Myndigheters föreskrifter Lagar och förordning Rättspraxis Förarbeten

Myndigheters föreskrifter

Vissa statliga myndigheter har rätt att besluta om föreskrifter inom sitt verksamhetsområde. Föreskrifterna publiceras i myndigheternas författningssamlingar.
Sök bland myndigheters föreskrifter

Lagar och förordningar

När riksdagen har beslutat om lagen går ärendet tillbaka till regeringen som utfärdar lagen. Regeringen publicerar lagen i Svensk författningssamling (SFS). Även regeringens förordningar publiceras där. Från 1 april 2018 kungörs nya lagar och förordningar genom att de publiceras på webbplatsen svenskforfattningssamling.se. I databasen SFS i tryckt format presenteras författningarna som de såg ut när de gavs ut på papper. (Gäller från SFS 1998:306 till SFS 2018:159). I databasen SFS i fulltext hittar du lagar och förordningar i den senaste versionen med alla ändringar införda i den ursprungliga texten. I SFS-registret finns uppgifter om alla lagar och förordningar som publiceras i SFS.

Senast granskad: 2018-04-04