Internationellt material

Nedan ser du en bild över rättsprocessens olika steg. Både huvud- och underrubriker i cirkeln är klickbara. Du kan läsa mer under varje rubrik.

Internationellt

Förarbeten Författningar Rättspraxis Internationellt material

Internationellt material

Det finns även internationellt material som påverkar svenska rättsförhållanden. Avtal och överenskommelser med andra länder publiceras i serien Sveriges internationella överenskommelser (SÖ). Fördrag, EU-direktiv och EU-förordningar som tas fram inom EU-samarbetet finns på portalen EUR-Lex. Även internationell rättspraxis från EU-domstolen och Europadomstolen hör hit.

Senast granskad: 2019-09-16