Vi vill veta vad du tycker!

Domstolsverket har fått i uppdrag av regeringen att analysera hur behovet av rättsinformation ser ut för privatpersoner, offentlig förvaltning, näringsliv och vidareutnyttjare. Ett sätt att undersöka olika målgruppers behov är genom den enkätundersökning som nu är åtkomlig via lagrummet.se.

Enkäten tar ca 5-10 minuter att svara på, beroende på hur utförliga svar du vill lämna.

I nästa steg kommer information om kakor. Från den sidan kommer du också vidare till enkäten.

Till information om kakor och till enkät

 

Senast granskad: 2024-05-03