Juridisk information

Här hittar du information som myndigheter enligt lag ska lämna vid användning av sina webbplatser. Bakom lagrummet.se står myndigheten Domstolsverket. 

Kontaktuppgifter

Domstolsverket

Postadress: 551 81 Jönköping

Telefon: 036-15 53 00  

Fax: 036-16 57 21

E–postadress: hej robot

Besöksadress: Kyrkogatan 32

Organisationsnummer: 202100-2742 

Registreringsnummer för mervärdesskatt: SE202100274201

Dataskyddsombud: Charlotte Driving, DOV.Dataskyddsombud@dom.se

Styrande dokument

Myndigheten styrs av:

Domstolsverkets instruktion
 
Senast granskad: 2018-07-11