Rättsinformation - ditt behov?

Inom ramen för ett regeringsuppdrag undersöker Domstolsverket hur behovet av rättsinformation ser ut för olika målgrupper.

Svara gärna på vår enkät!

Hittar du oftast det du söker? Hur skulle du vilja söka rättsinformation? Följ länken för mer information.

Vi vill veta vad du tycker

Gammal lagbok

Om rättsinformationssystemet

Lagrummet.se är den gemensamma webbplatsen för den offentliga förvaltningens rättsinformation.

Hitta orden! Ordlista A–Ö

Hitta orden!

Vad betyder Proposition? Vad står JO för? Se vår ordlista A–Ö.

Paragraf

Elektroniskt kungörande SFS

Från 1 april 2018 kungörs lagar och förordningar genom publicering på svenskforfattningssamling.se.